Xích nhựa gắn cọc tiêu các màu

  • Giá thị trường: Liên hệ

    Dùng để nối các đầu cọc tiêu.