LƯỚI CẢN VẬT RƠI

  • Giá thị trường: Liên hệ

    Lưới nhập khẩu từ Hàn Quốc

    Mắt lưới 2.5cm x 2.5cm, sợi dù phi 4